EAP Sardenya

Equip de base associativa EAP Sardenya

Novetats 2022

La salut comunitària és l’expressió col·lectiva de la salut d’una comunitat definida, determinada per la interacció entre les característiques de les persones, les famílies, el medi social, cultural i ambiental, així com pels serveis de salut.

Activitats Grupals

Grup Covid Persistent: els participants es troben amb la companyia d’altres persones que estan travessant una situació semblant per compartir la seva vivència, conèixer la dels altres i contrastar-la amb la pròpia.

Grup Ansietat en Context laboral: és un espai d’acompanyament per les persones que presenten ansietat en relació amb la feina. És un espai de confiança i suport on cada persona pot compartir la seva situació, conèixer la dels altres i així descobrir nous punts de vista i maneres de fer front a la problemàtica.

Grup de gent gran: és un espai de trobada, on els participants poden conèixer-se, posar en comú les seves vivències, i crear una xarxa de suport. Els participants podran compartir les seves preocupacions, inquietuds i desitjos en relació amb la vellesa i visitarem alguns equipaments del barri per tal d’apropar-nos al nostre entorn més proper, i poder participar activament de noves activitats.

RADARS, Cura de les voluntàries: al grup es faran sessions per compartir experiències dels voluntaris del programa RADARS, tenint així suport del grup per a qualsevol inquietud que es vulgui compartir.

Tallers

Taller de lactància materna: és un grup format per mares i pares en l’etapa d’alletament del nadó. S’expliquen tècniques i es resolen dubtes sobre preses, posicionament, conservació de la llet, entre d’altres. Podeu seguir el nostre compte d´Instagram on penjarem tota la informació: pediatria_eapsardenya

Taller massatge infantil: el contacte establert mitjançant el massatge infantil ofereix informació sobre l’estat anímic del fill o filla i fa més fàcil entendre les seves necessitats. Podeu seguir el nostre compte d´Instagram on penjarem tota la informació: pediatria_eapsardenya

Taller criança: nova iniciativa de l’equip de pediatria per ajudar als pares i mares en temes de criança dels fills i filles, tant amb els nadons com amb els nens de 3 a 12 anys. Tindrem activitats d´alimentació, somni i descans, taller musical, primers auxilis… Podeu seguir el nostre compte d´Instagram on penjarem tota la informació: pediatria_eapsardenya

 

Programes de salut

Salut i Escola: el Programa de Salut i Escola pretén millorar la salut dels adolescents en el seu entorn més proper, l’institut. La infermera pediàtrica i la professional referent de benestar emocional i comunitària de l’EAP Sardenya es desplacen a l’institut del barri i realitzen:

  • Consulta oberta pels estudiants de la ESO, on poden compartir preocupacions en relació amb la salut, salut mental, alimentació o sexualitat.
  • Xerrades i tallers preventius per famílies i per alumnes.
  • Suport a l’equip docent.

 Salut i escola. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) (gencat.cat)

Programa de benestar emocional: la referent de benestar és la professional que s’encarrega de detectar situacions de malestar emocional i d’oferir respostes preventives.

Quan hi ha patiment psicològic o risc d’haver-n’hi, s’encarrega de:

  • Valorar la problemàtica, facilitar que la persona formuli una demanda i acompanyar-la al servei, recurs comunitari o activitat que pugui donar suport.
  • Oferir grups de suport.
  • Promoure activitats comunitàries que afavoreixin la vinculació entre persones i amb l’entorn més proper.
  • Realitzar actuacions preventives per tal d’evitar complicacions i cronificacions.

Programa de benestar emocional i salut comunitària a l’atenció primària de salut i comunitària (gencat.cat)

Projecte RADARS: detectem situacions de soledat (objectiva o subjectiva), canvis de comportament, manca de xarxa familiar i/o contactes socials, absència i/o deteriorament del cuidador, usuaris que viuen en un habitatge amb barreres arquitectòniques o en un lloc amb dificultats d’accessibilitat, orogràfiques i/o de manca de xarxa de transport. No busquem substituir l’actuació dels Serveis Socials sinó d’apropar a aquestes persones al servei per tal de programar actuacions abans que la seva situació s’agreugi i definiran el tipus d’intervenció requerida per minimitzar els riscos i garantir el seu benestar social.

Projecte d’acció comunitària Radars | Serveis Socials | Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (barcelona.cat)

Programes propis d’odontologia: prevenció de malaltia periodontal en persones amb diabetis, dones embarassades, dones que pateixen maltractament, persones amb discapacitat psíquica, persones sense recursos i persones amb alt risc social.

Difusió, col·laboració i conscienciació en campanyes de prevenció: “Pren-te el pols”, “Càncer de mama”, “Càncer de còlon”,  “L’aneurisma d’aorta abdominal”, “Setmana sense fum”, “Setmana del cribratge d’Alcohol”. Vida saludable. Canal Salut (gencat.cat)

Formacions

Formació en seguretat del pacient: formació per als professionals de l’EAP pel programa de seguretat del pacient de la GENCAT Inici. Seguretat dels Pacients (gencat.cat)

Jornada de Salut Comunitària d’UDACEBA: l’equip de comunitària va presentar els seus projectes, comunicacions, vídeos i experiències. També vam participar en el concurs de fotografia comunitària.

Recursos

Barri Baix Guinardo: El Baix Guinardó | Horta-Guinardó | Ajuntament de Barcelona

Revista FER SALUT: ferSalut – La revista del teu centre de salut

Pàgina web EAP Sardenya: Eap Sardenya – Equip d’Atenció Primària

 

Marta López Montesinos

Resident R2 d’Infermeria Familiar i Comunitària

EAP Sardenya