EAP Sagrada Família

Equip d’Atenció Primària Sagrada Família. ABS Sagrada Família i ABS Gaudí.

PARTICIPACIÓ/ADHESIÓ A PROJECTES EN L’ÀMBIT COMUNITARI.

Adhesió a la Xarxa AUPA, que promou projectes de salut comunitària en atenció primària a Catalunya. Aglutina 45 centres de salut i hi ha diferents institucions implicades (IES, CAMFIC, UAB…).

Participació a la Taula de Salut del PDC.

Participem en l’activitat: “Temps de barri, temps per tu”. Organitzada pel PDC.

S’han iniciat contactes amb l’associació “Apropem-nos” del Poble Nou per compartir experiències.

Participació en el Diagnòstic de Salut del Barri de la Sagrada Família del PDC.

Participem en l’organització de la campanya de recollida d’aliments 2013. Hem estat centre col·laborador i receptor.

Adhesió i col·laboració activa en el projecte PAPI (Programa Alerta Petita Infància). http://projectepapi.blogspot.com.es – Futur EIXAM. Hem participat en les activitats en general i hem estat impulsors de l’elaboració del seu bloc.

Coordinació i participació en el comitè Operatiu de prevenció i salut comunitària (COPISC). Participació en el projecte ”Alimentació Saludable” del barri de SF.
Iniciem contactes i fem visites recíproques a cada nou recurs del barri.
Col·laborem activament amb l’Espai Social Sagrada Família (finançat per Caixa de Catalunya).