EAP El Remei

EAP El Remei

Equip de Base Associativa El Remei. Vic. Osona

Fent comunitària des de 2009

Activitats de Salut Comunitària que hem anat fent al llarg dels anys:

Caminades en motiu del dia de l’activitat física, per l’entorn de Vic i Santa Eulàlia de Riuprimer.

Oncocursa. Cursa on els beneficis s’entreguen a Osona contra el càncer (activitat anual)

Col·laboració amb les escoles de la zona: xerrades i tallers. Violència de gènere, alimentació saludable (segons la demanda del moment de les escoles).

Col·laboració amb la Marató́ de TV3. Cada any s’organitza alguna activitat: venda de clauers artesanals amb col·laboració de la gent del Casal d’avis i botigues, cadena humana pel mercat…

Creació d’un grup de dol gratuït portat per 2 psicòlogues.

Treball en temes d’odontologia amb escoles del barri.

Jornades de sensibilització a la població: Jornada Fibromiàlgia, Síndrome de fatiga crònica i SQM, gent gran, demències, diabetis, tabac.

Tallers menopausa per a dones marroquines.

Taller ASSIR Pre-part dones marroquines

Taller d’afectivitat i sexualitat en la maduresa

PAFES

Participem en:

Taula de Salut comunitària de la Ciutat de Vic. A setembre de 2018 el diagnòstic comunitari ha quedat acabat i estem en fase de priorització.

Grup motor per la prescripció social en clau Ciutat iniciem Octubre 2018

Organitzadors juntament amb altres entitats de la Jornada de Salut comunitària de Vic (anual)

Xarxa d’acollida municipal.

Fem Salut al Barri d’UDACEBA.